Värdegrund

Föreningen är öppen för alla oavsett bakgrund, etnicitet eller religion.

Våra verksamheter baseras på medmänsklighet och respekt. Vi vill bygga broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden, och vårt synsätt har ett humanistiskt och demokratiskt perspektiv som främjar sammanhållning mellan medlemmarna.

Hofslätts Hembygdsförening ska dessutom kännetecknas av öppenhet och delaktighet.
För det krävs att medlemmarna medverkar till att göra föreningen till en utvecklande, kunskapsrik gemenskap där alla kan trivas och känna sig välkomna.

Den enskilde medlemmen ska ha möjlighet till insyn i verksamheten och kunna påverka
dess utformning genom att göra sin röst hörd. Föreningen ska lyssna på medlemmarna och
verka för att alla kan delta i och bidra till våra aktiviteter. Vår webbplats på internet är ett
forum som tillsammans med föreningsmöten och regelbundna medlemsenkäter säkerställer
att medlemmarna både kan få information och lämna synpunkter.

Vi ansluter oss till Jönköpings kommuns definition av värdegrund som bland annat handlar
om demokrati, jämställdhet och mångfald. Vi är för alla människors lika värde och vi är emot diskriminering och förtryck i alla dess former.

Det fullständiga dokumentet Värdegrund hittar du här.