Styrelse

Ordförande:
Vakant

Vice ordförande:
Pelle Vildapel 073-051 99 32
E-post: pellevildapel@hotmail.com

Kassör:
Kristina Wiklund 070-482 44 95
E-post: kassor@hofslatt.se

Sekreterare:
Gunilla Ljusegren 036-703 73, 070-394 65 30
E-post: gunillaljusegren@gmail.com 

Ledamot:
Jan Waldenby.  070-600 14 55
E-post: jan.waldenby@svedomat.se

Ledamot:
Jan Lindstam 036-608 49
E-post: jan.lindstam@hotmail.com

Ledamot:
Carina Kiland 070-247 57 02
E-post: carina@kiland.se

Webbansvarig:
Staffan Magnusson 070-563 39 97
E-post: staffanm@gmail.com

Gunilla Ljusegren är webbredaktör


Pelle Vildapel är född och uppvuxen i Hovslätt men bor numera i Norrahammar. Som ledamot i styrelsen deltar han i möten och bidrar till diskussioner och bra beslut. Har också förhoppningen att föreningen ska kunna locka till sig yngre medlemmar genom att förnya programutbudet.
Pelle är utbildad möbel- och inredningssnickare och har haft egen snickeriverkstad i många år. Bland uppdragsgivarna har till exempel funnits konservatorenheten på länsmuseet.
Trots att han numera är pensionär fortsätter Pelle att jobba inom sitt yrkesområde. Fritiden ägnar han bl.a. åt en så ovanlig kombination som att spela violin i orkester och att paddla kajak.

Kristina Wiklund är en inflyttad östgötska som sedan snart två år sköter föreningens ekonomi och bokföring. Hon har med sig bra erfarenhet för detta genom sitt ordinarie arbete på Domstolsverkets ekonomiavdelning.
Kristina är en aktiv person med många intressen, ett av dem är att ta en tur på sin motorcykel.


Internt