Hofslätts Hembygdsförening

Föreningen bildades 1968 och har som mål att ”värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv…”. Den är öppen för alla som sympatiserar med vår målsättning och betalar en medlemsavgift som fastställs av årsmötet. Verksamheten sker genom årsmöte, föreningsmöten, träffar och arrangemang av olika slag. Vi är anslutna till Sveriges Hembygdsförbund och Jönköpings läns Hembygdsförbund.

Föreningens träffar och arrangemang syftar till att skapa samhörighet och gemenskap mellan medlemmarna, och genom val av ämnen öka förståelsen för och kunskapen om vår hembygd. I verksamheten ingår också att samla och katalogisera hembygdsföremål av kulturhistoriskt värde, och att visa dessa samlingar vid presentationer som kan locka både gamla och unga att ta del av hembygdens historia.

Allt arbete inom föreningen sker ideellt. Det bygger på engagemang hos medlemmarna, vilka representerar en mängd olika yrken och kunskaper som används för att underhålla föreningens anläggningar och driva våra olika aktiviteter.  

Föreningens verksamhet är förlagd till Hembygdsgården på Dammgatan i Hovslätt där ett flertal äldre byggnader finns. Det senaste tillskottet är Flugebotorpet med anor från 1700- talet, hitflyttat från området Hovslätts Ängar,

Den lokal som används vid de flesta arrangemang är Ladan. Övriga byggnader är ofta öppna för allmänheten vid större arrangemang på Hembygdsgården. Läs mer om föreningen här.