Flugebotorpet flyttas


En del av vårt kulturarv

Ungefär 250 år senare, det vill säga i början av 2000-talet, köptes området upp där torpet låg, och kom senare att bli det nya bostadsområdet Hovslätts Ängar. Entreprenören Pålssons Bygg AB skänkte generöst Flugebotorpet till Hofslätts Hembygdsförening och bekostade dessutom flyttningen av byggnaden till dess slutliga placering på Hembygdsgården under september 2016. Nedan visas en bildkavalkad över arbetet med flyttningen av Flugebotorpet.