2024 Årsmöte – Rapport

Föreningen hade sitt årsmöte i den nyrenoverade Ladan den 21 februari. Anders Elm var mötesordförande och Hans Blomqvist valdes till sekreterare för mötet. Lennart Lindström, avgående ordförande, inledde mötet med att hälsa välkommen och höll sedan parentation för de medlemmar som lämnat oss under sistlidna år. Årsberättelsen föredrogs av föreningens sekreterare. Vi kan se tillbaka på ett händelserikt år med många aktiviteter med traditionellt firande av Valborgsmässoafton, Sveriges nationaldag, midsommarfirande och julmarknad. Stommen i verksamheten i föreningen är de återkommande träffarna ”Samtal vid kaffet” och hembygdskvällar. Nytt för 2023 har varit Mc – och mopedträffar under sommaren. Dessa har varit välbesökta och ett nytt och spännande inslag i föreningens verksamhet.

Styrelsen valdes utifrån valberedningens förslag, eftersom ordförande och vice ordförande hade valt att avgå (efter lång och trogen tjänst).  Styrelsen fick i uppdrag att konstituera sig vid nästa styrelsesammanträde. Styrelsen ser framåt med tillförsikt. En hembygdsförening ska naturligtvis se till att bevara historia men också var beredd att tillmötesgå dagens krav med nytänkande från innevånarna. Vi arbetar och hoppas att så ska ske.

Gunilla Ljusegren, sekreterare.