Diverse händelser


Ny gärdesgård 2013

Tidens tand hade tagit hårt på den gamla gärdesgården vid ån och bävern hade hjälpt till med att gnaga en genomgång åt sig själv. Den 12 juni var det dags att göra en ny smålandsgärsgård på gammalt vis. Reidar Martinsson ledde arbetet  och det blev en full arbetsdag för honom och hans tio medhjälpare att sätta upp de 80 meterna.

Hela gruppen
”Trolorna” ligger och väntar på att bli använda.
Lennart eldar på granvidjorna så att de mjuknar och Reidar Martinsson kan vrida dem runt staverna.

Nybygge 2012-2013

Det gamla turbinhuset vid kvarnen var länge ett ruckel som inte passade in i den så välskötta parken. Men till slut fick föreningen rivningslov och bygglov för ett varmförråd som byggdes upp bredvid kvarnen där det gamla låg. I april 2013 var bygget i det närmaste fullbordat. En del inredning och inflyttning av inventarier återstod.   Då var det dags för fest igen. Invigningsfest för de som varit delaktiga. Det var ett 20-tal ”gubbar” som åt Konsums smörgåstårta och toppade det hela med Rommedahls prisbelönta ostkaka. Byggledningen riktade ett stort tack till alla sponsorer som deltagit på olika sätt och som gjort att byggkostnaden blivit låg. Foto: Hasse Paulsson

Samling för taklagsfest för det nya varmförrådet som firades med smörgåstårta.