Ängsfors elverk

Det är inte bara hembygdsgården och Hassafallsleden som föreningen ansvarar för. Vid Kallebäcken ligger Ängsfors gamla elverk som inte längre producerar el, men byggnaden finns kvar med alla de gamla maskinerna och turbinerna.

Elverket är Hovslätts enda K-märkta byggnad. Det har varit ganska förfallet under lång tid med flagnande färg och nedrasat murbruk. Att ån svämmat över ett flertal gånger har inte gjort saken bättre. Nu är elverkshuset upprustat, med lagat murbruk och nymålade fönster.

Text: Laila Lindsten
Bild: Hasse Paulsson